یکشنبه 23 اسفند 1394

بهترین کانال آهنگهای مازنی در تلگرام

خرما

سه‌شنبه 15 اردیبهشت 1394

طفلی بسیار خرما میخورد. مادرش او را نزد پیامبر برد و گفت:<<به این طفل بفرمایید خرما نخورد.>>


پیامبر فرمود:<<امروز برو فردا باز آی.>>


روز دیگر، زن باز آمد. حضرت با مهربانی به کودک فرمود:<<خرما نخور.>>


زن گفت:<<یا رسول الله، چرا دیروز به او نفرمودید؟>>


پیامبر فرمود:<<دیروز خودم خرما خورده بودم، حرفم در او تأثیر نداشت.>>رطب خورده، منع رطب، کی کند

برچسب‌ها: حکایت

گندم و موش

شنبه 15 فروردین 1394

شخصی به دوستش گفت:<<پنجاه من گندم داشتم تا مرا خبر شد موشان تمام آنها را خورده بودند.>>


او گفت:<<من نیز پنجاه من گندم داشتم تا موشان را خبر شد، من تمام آنها را خورده بودند.>>

برچسب‌ها: حکایت

نادانی فرعون

جمعه 29 اسفند 1393

ابلیس وقتی نزد فرعون آمد وی خوشه ای انگور در دست داشت و تناول میکرد.

ابلیس گفت : هیچکس تواند که این خوشه انگور تازه را خوشه مروارید خوشاب ساختن ؟

فرعون گفت : نه

ابلیس به لطایف سحر ، آن خوشه انگور را خوشه مروارید خوشاب ساخت.

فرعون بسیار تعجب کرد و گفت : اینت استاد مردی که تویی!

ابلیس سیلی بر گردن او زد و گفت :

مرا با این استادی به بندگی حتی قبول نکردند ، تو با این حماقت ، دعوی خدایی چگونه میکنی؟؟!!

برچسب‌ها: حکایت

خر طلبکار

جمعه 29 اسفند 1393

دوستان ملا که خرش را به اندازه خودش میشناختند ، موجه شدند که روز به روز ضعیف تر میشود. روزی به ملا گفتند : ملا ، مگر به خرت غذا نمیدهی که اینقدر ضعیف شده؟

ملا گفت : چرا ، شبی دو من جو از من جیره میگیرد.

دوستانش گفتند : پس چرا اینقدر لاغر شده ؟

ملانصرالدین گفت : هی بسوزه پدر نداری ، بیچاره خرم جیره یک ماهش را از من طلبکار است.

برچسب‌ها: حکایت

مصیبت

جمعه 29 اسفند 1393

بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد.

پسر را گفت نباید که این سخن با کسی در میان نهی.

گفت : ای پدر فرمان تو است ، نگویم ولیکن خواهم مرا پر فایده این مطلع گردانی که مصلحت در نهان داشتن چیست ؟

گفت : تا مصیبت دو نشود ، یکی نقصان مایه و دیگری شماتت همسایه.

برچسب‌ها: حکایت

خواندنی ایثار و شکر

جمعه 29 اسفند 1393

شفیق بلخی از مردی پرسید : تهی دستانتان چه میکنند؟

گفت : اگر یابند بخورند و اگر نیابند بردباری کنند.

شفیق گفت همه چنین میکنند.

مرد گفت شما چگونه اید؟

شفیق گفت اگر یابیم ایثار کنیم و اگر نیابیم شکر بگذاریم.

میدان جنگ

چهارشنبه 20 اسفند 1393

شخصی با کمان بی تیر به جنگ می رفت که اگر تیری از جانب دشمن بیاید بر دارد.

گفتند:<<شاید نیاید؟>>

گفت:<<آن وقت جنگ نبود.>>

برچسب‌ها: میدان جنگ

آهو و سگ

یکشنبه 17 اسفند 1393

 روزی سگی در پی آهوییمی دوید،آهو رو به عقب کرد و گفت:<<ای سگ،رنج بیهوده به خود راه مده که به من نخواهی رسید زیرا که تو در پی استخوان می دوی و من در پی جان و طلب استخوان هرگز به طالب جان نمی رسد. 

 

 


برچسب‌ها: آهو و سگ

حق کابین

پنج‌شنبه 14 اسفند 1393

ظریفی مفلس شده بود.

از او پرسیدند که تورا هیچ مانده است؟

گفت:<<من خود بهغایت مفلسم، اما زوج مرا فی الجمله چیزی مانده.>>

گفتند :<<چه مقدار؟>>

گفت:<<ده هزار دینار زر و پنج خروار ابریشم حق کابین او که بر ذمه من است.>>

برچسب‌ها: حق کابین

بد اقبالی

پنج‌شنبه 14 اسفند 1393

نقل کرده اند که حاتم اصم اراده سفر کرد و به همسر خود گفت:<<چه قدر خرجی بگذارم؟>>

زن گفت:<<به قدری که در دنیا حیات دارم.>>

حاتم گفت:<<حیات تو در دست من نیست.>>

زن گفت:<<روزی من هم در دست تو نیست.>>

حاتم او را تحسین کرد و به او آفرین گفت.

برچسب‌ها: بد اقبالی

بخیل و حکیم

یکشنبه 10 اسفند 1393

بخیلی حکیمی را دید که به محنت بسیار سنگ از معدن نقره می کند، ریزه می ساخت بعد از آن می گداخت و قراضه ای حاصل می کرد و با آن معاش می گذراند.


بخیل گفت:<<ای حکیم، معیشت از این آسان تر میسر است، این همه محنت چرا می کشی؟>>


گفت:<<به این محنت و مشقت زر حاصل کردن بر من هزار بار آسان تر است که از مشت تو یک فلس بیرون آوردن.>>

برچسب‌ها: بخیل و حکیم

اثبات نادانی

جمعه 8 اسفند 1393

دو رفیق با یکدیگر مشغول صحبت بودند.


رفیق اول گفت:<<گمان می کنم تو به هیچ چیزی اعتقاد نداشته باشی!>>


رفیق دوم پرسید:<<چطور؟ من فقط به آنچه می فهمم معتقد هستم!>>


رفیق اول گفت:<<من هم برای همین می گویم.>>

برچسب‌ها: اثبات نادانی

ابو العیناء و اولاد آدم

جمعه 8 اسفند 1393

شخصی بر بالای ابو العیناء که جایی را نمی دید ایستاده بود. ابواعیناء یک مرتبه متوجه حضور او شد وپرسید:<<کیستی؟>>


مرد گفت:<<از اولاد آدم!>> 


ابوعیناء گفت:<<مرحبا به تو، خدا تورا طول عمر موهبت کند، چه مرا گمان بود که این نسل از روی زمین بر افتاده است!

آرزوی جوانی

پنج‌شنبه 7 اسفند 1393

مردی از دوست خود پرسید:<<تا به حال که شصت سال از عمرت می گذرد، آیا به یکی از آرزوی جوانی ات رسیده ای؟>>


گفت:<<آری، فقط به یکی، هنگامی که پدرم در کودکی مرا تنبیه میکرد و مویسرم را می کشید، آرزو میکردم که به هیچ وجه مو نداشته باشم و امروز به این آرزو رسیده ام.>>

برچسب‌ها: آرزوی جوانی
( تعداد کل: 26 )
   1       2    >>